logo

LATIJN HEEFT DE TOEKOMST

Latijn Leren Lezen is een onafhankelijke opleiding die cursisten in een redelijke tijd opleidt tot professionele Latinisten. Daarmee is de opleiding een combinatie van het gymnasium en de universiteit.

NIEUWE INSCHRIJVINGEN

Het is nu al mogelijk om in te schrijven voor de starterscursussen die in Amsterdam op woensdag 27 september en in Heiloo op dinsdag 19 september 2017 beginnen. Voor iedereen die altijd al Latijn had willen leren, is dit de ideale start. Want de gebruikte methode is wetenschappelijk vernieuwend, blijft leuk en leidt snel tot resultaat. Vraag het de cursisten:

"je krijgt de taal snel onder de knie"(Chris)
"de geheimen van het Latijn worden onthuld" (Stan)
"ook op reis houden de colleges van René je bezig" (Paul)
"deelnemers die niet eerder Latijn hebben gehad, zijn na drie trimesters voldoende ingewijd" (Friedje)

OVER DE OPLEIDING

De opleiding begint bij nul en eindigt bij het zelfstandig kunnen lezen, begrijpen en mooi vertalen van Latijnse teksten. Het eigenlijke leerproces is verdeeld over 36 lessen waarna de cursist kan lezen. Deze 36 lessen zijn verdeeld over drie keer een semester van 12 weken. De cursist krijgt één uur college en heeft tussen de één en drie uur nodig om zelf te studeren. Welke cursussen de opleiding in september aanbiedt, vind je in het studieprogramma en voor het aanbod geschiedenis ga je naar geschiedenis.

ZAKELIJK

De plaats waar de cursussen in Amsterdam gegeven worden is Singel 452 ingang Doopsgezinde Singelkerk.
De tijd is woensdag om 15.00 uur vanaf 27 september as.

In Heiloo zijn de cursussen in het Trefpunt, Abraham du Bois-hof 2.
De tijd is dinsdag om 11.00 uur vanaf 19 september as.

De prijs voor een cursus van twaalf colleges is inclusief het gebruik van het materiaal 150 euro.
Inschrijven doe je via onze docent René van Royen, telefoon 06.10810838 en raroyen@wxs.nl

VOORPROEFJE

Om een indruk van de lesmethode te krijgen, kun je alvast in een paar lessen kijken. Zonder kosten kun je les 1, les 13 en les 25 lezen. Klik op de link of het plaatje, maar let erop dat het hier gaat om teksten waar copyright op rust en die dus nooit vermenigvuldigd mogen worden.

Om een indruk te wilt krijgen van wat we al gelezen hebben, klik je op het plaatje van leesboekje 1 of 2. Ook op deze teksten rust copyright zodat je er alleen voor jezelf een print van mag maken.

DISCLAIMER

De opleiding Latijn Leren Lezen is een project van het Academische Studie- en Uitgeefcentrum Amsterdam dat bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel in Amsterdam staat ingeschreven onder nummer 50617796.

 

 

nieuwe navbar
les 1
les 13
les 25
leesboekje 1
leesboekje 2