HOME

LATIJN

GESCHIEDENIS

ROOSTER

UITGEVERIJ

CONTACT

DE LEERLIJN

Met deze leerlijn komt Latijn lezen voor iedereen binnen bereik. Ook als je helemaal nieuw bent. Want deel I legt rustig en duidelijk uit hoe anders het Nederlands geconstrueerd is dan het Latijn en hoe je daar in de praktijk het beste mee omgaat. In deel I komen de hoofdzaken van het Nederlands en het Latijn in 12 lessen aan de orde. In de praktijk is één cursus van twaalf weken voldoende om dit boekje met succes uit te krijgen. Klik hier om les 1 te zien.

Dan is het tijd voor deel II. Dat is dikker en duurt langer. Dat komt omdat er heel veel verschillende vormen zijn waar je mee moet leren werken. Dat begint al meteen in les 13 die je hier kunt inkijken. Al deze vormen hoef je niet uit je hoofd te leren maar je moet er mee kunnen werken. Daarvoor bestaan 'bladen' die je er steeds bij houdt waardoor het gaat en je geleidelijkaan veel vanzelf onthoudt. Het eerste blad krijg je te zien als je erop klikt.

In de praktijk heb je twee cursussen nodig om deel II uit te krijgen, maar dan ben je ook zo ver dat je zelf origineel Latijn kunt lezen en vertalen. Het leukste om mee te beginnen is het verhaal van 'Joris en de draak' dat zo begint en waar je de aantekeningen en woordjes bij krijgt.

Het echte werk begint met deel III. Terwijl je verder leest in Joris ga je door met deel III dat begint met een compleet verhaal over de samengestelde zin. Dat is het begin van les 25 en als je erop klikt, komt het te voorschijn. In deel III komen alle werkwoorden langs waar ook een laminaat met een voorkant en een achterkant voor bestaat en de deelwoorden met hun constructie die actief en passief ook op een laminaat terug te vinden zijn. En alle beroemde Latijnse constructies als de ablativus absolutus en de AcI vind je hier ook. Maar je humeur is nog steeds goed en dat komt omdat je de taal begrijpt en er op die manier steeds beter in wordt zonder dat je geheugen overbelast wordt. Als je in deel III aan het werk bent, heb je zo ongeveer honderd uur aan Latijn besteed en heb je het niveau van een gymnasiast. Daarna ben je klaar om de klassieken te lezen.

Latijn Leren Lezen deel IV is het vormenboekje. Daar staat alles wat je geleerd hebt schematisch en systematisch bij elkaar zodat terugzoeken makkelijker is. En er staan ook de uitzonderingen en bijzondere regels in waar je bij het lezen van de klassieken mee te maken krijgt.

boek1boek2boek3boek4

DE COMPLETE LEERLIJN LATIJN LEREN LEZEN
LOGOGR

DE OPLEIDING

Het idee van de opleiding is dat je begint als beginner en eerst het niveau bereikt van de middelbare school om daarna wetenschappelijk verder te studeren. Tot en met deel III is - zeg maar - het middelbare schoolgedeelte en daarna begint het wetenschappelijk lezen van de klassieken. Bij elk niveau hoort een groep of klas. Net als bij een school verhuist een groep steeds naar een hoger niveau.

Op dit moment kent de opleiding tien groepen Latijn. Twee groepen starten in het semester dat eind januari 2024 begint met Latijn I. Twee groepen werken in het nieuwe semester aan Latijn II en er zijn drie groepen die verder gaan in deel III en daarbij Joris of Livius boek I lezen.

Van de gevorderden gaat een groep verder met wat Tacitus over Nero schrijft terwijl een andere groep over de belevenissen van Dido en Aeneas in de Aeneis van Vergilius leest. Een derde groep leest Livius' verhaal over Hannibal.

Er studeren verdeeld over de verschillende groepen ruim vijftig mensen aan de opleiding. Elk semester is er de mogelijkheid om met Latijn I te beginnen of als je een ervaren Latinist bent je aan te melden voor een leesgroep. Het eerste semester begint in september en het tweede semester in januari van elk kalenderjaar.

De onveranderde prijs voor een cursus van één semester van 12 weken is €155 inclusief het materiaal in PdF en laminaten. Aanmelden kan telefonisch via 0610810838 of via rvroyen1@outlook.com . Er is een korting van € 75 voor wie een cursus Latijn combineert met de cursus geschiedenis die samen geen € 335 maar € 260 kost.