navbarre
'Je krijgt de taal snel onder de knie'

'De geheimen van het Latijn worden onthuld'

'Ook op reis houden de colleges van René je bezig'

'Deelnemers die niet eerder Latijn hebben gehad, zijn
na drie semesters voldoende ingewijd'

Lees verder

Lees verder

Lees verder

Lees verder

Geen woordjes leren. Niet allerlei vervoegingen in je hoofd stampen. Maar al direct vanaf de eerste les bijna spelenderwijs – met natuurlijk wel veel eigen inzet – jezelf vertrouwd gaan maken met de taal van de Romeinen. De methode die docent René van Royen heeft opgesteld, laat je de structuur en de eigenaardigheden van het Latijn inzien. Je maakt allerlei oefeningen en je vertaalt ook al direct, zodat je deze taal snel onder de knie krijgt. De wekelijkse bijeenkomsten in kleine groepen bieden alle mogelijkheid tot het stellen van vragen.

De rest doe je thuis: huiswerk. Dat hoort erbij en vraagt gemiddeld een paar uurtjes.
Voor het beste resultaat volg je de drie cursussen die je alles leren over het Latijn. Aansluitend kun je deelnemen aan een vertaalgroep die met Latijnse teksten van allerlei auteurs aan de gang gaat. Ook daarbij krijg je overigens voldoende aanvullende informatie en zul je je erover verbazen hoe adequaat de Van Royen-methode is om zelfstandig Latijnse zinnen in goed Nederlands te vertalen.

Super limen dubitationis tuae transeundum et in linguam linguarum intrandum te ex animo addo.
Ik moedig je graag aan om over de drempel van je twijfel te stappen en binnen te treden in de taal der talen.

CHRIS

fotochris

DREMPELLAAG LATIJN, JUIST VOOR SENIOREN
Van huis uit katholiek, wat zeg ik, nog steeds katholiek, sterker nog, ik ga nog steeds voor in de eredienst stuit ik vaak op Latijnse teksten waarvan de strekking me niet onmiddellijk duidelijk is. Zo ook vergaat mij dit met het lezen van filosofieteksten, waarvoor ik nu als pensionado alle tijd heb, waarin de auteur (als Spinoza, Leibniz, Locke, Hume, Kant, Hegel) zich geheel of in fragmenten in de taal van de Romeinen uitdrukt.  Ik ondervond dit altijd als hinderlijk totdat ik een paar jaar geleden kennis maakte met drs. René van Royen, historicus en Latinist maar bovenal didacticus die mij en anderen binnen het bestek van enige seizoenen de geheimen van het Latijn wist te onthullen. Een greep: geen lidwoorden, geen door ons gekende zinsvolgorde maar wel veel vervoegingen van zelfstandig naamwoorden, werkwoorden en bijvoeglijk naamwoorden met een diversiteit aan woordsoorten en werkwoordverbuigingen.

Voor de beginner het spreekwoordelijke bos waarin je de bomen niet ziet, maar nu een stuk inzichtelijker door René’s sympathieke aanpak en de vrolijke door hem gekozen teksten. Het les- en groepsgebeuren is zondermeer aantrekkelijk en de prijsstelling uiterst redelijk, omgerekend iets meer dan 10 euro voor een sessie van een uur met daarbij de nodige studie- en leesboeken (d.i. 150 euro voor een cursusreeks van 12 bijeenkomsten)  en zijn geestdriftige vertellen over de Romeinse cultuur en haar invloed in het toenmalige en actuele Europa en Nabije Oosten.


Ik met mijn niet klassieke achtergrond voel mij door René’s aanbod meer deel geworden aan de Europese beschaving, zoals die zich laat verwoorden in het Latijn van Romeinse, kerkelijke, filosofische en wetenschappelijke auteurs. En: het puzzelen met de aangeboden teksten is een uitstekende hersengymnastiek, waarvan ik hoop dat deze voor mij het spook van de dementie (ook een Latijns woord) nog lang buiten de deur zal houden.

Diaken (r.k.), dr. STAN BAARS   

Gaius Petronius Arbiter schreef het boek SATYRICON.  In de fragmenten die van dit boek zijn bewaard gebleven, komt een verhaal voor over de weduwe van Ephesus. Onze leesgroep is bezig met het vertalen van dit verhaal. Het vertalen gaat meestal als volgt: eerst bepaal je waar in godsnaam het onderwerp staat met het bijbehorende gezegde. Als je de hoofdzin hebt ontwaard, volgen de in het Latijnse proza vaak talloze bijzinnen en bijzinnen van bijzinnen. We vertalen dit alles soms met behulp van inzichtelijke structuurschema’s die René ons levert. Nadat de ruwe vertaling is vastgelegd in een meestal archaïsch Nederlands – we hebben het immers over antieke teksten – volgt het creatieve werk: het zo letterlijk mogelijk volgen van de tekst in modern en voor iedere medelander begrijpelijk proza.


Het verhaal van de weduwe speelt zich af in een grafhuisje. Een letterlijk huiselijk onderkomen voor de overledene, in dit geval haar man.  In de oudheid werd iemand die was overleden bijgelegd in een klein huisje op de begraafplaats. Interessant detail in het verhaal is dat op dezelfde begraafplaats misdadigers werden gekruisigd. Dergelijke begraafplaatsen bestaan nog steeds, maar dan zonder aan het kruis geslagen criminelen. In Frankrijk kom je ze nog veel tegen, merkte ik tijdens mijn reis in september j.l.

 


Zo zie je maar weer dat de colleges van René je ook nog op reis blijven bezig houden.

PAUL GEELS

paulfot
grafhuisjes
friedjefotoi
INSCHRIJVEN

 

 

Julius Caesar en zijn oorlog in Gallië, Vergilius’ verhalen over Aeneas, de Metamorphosen van Ovidius. Drie klassiekers die ik met veel plezier las tijdens mijn middelbare schooltijd. Een enkele keer nam ik deze boeken weleens uit de kast. Dan dacht ik: ‘Wat zou het leuk zijn om die oude kennis van weleer eens op te halen’. Het cursusaanbod van René van Royen kwam bij wijze van spreken als een geschenk uit de hemel. Wat een feest van herkenning!
In 36 lessen legt René een basis om de klassieke teksten in de oorspronkelijke taal te gaan lezen. Dat geldt niet alleen voor mensen die klassiek geschoold zijn. Ook deelnemers die niet eerder Latijn hebben gehad, zijn na drie trimesters voldoende ingewijd in de beginselen van het Latijn. Dat is zo bijzonder aan de methode van René. Hij stelt hiermee mensen in staat om in betrekkelijk korte tijd Romeinse schrijvers en dichters in hun eigen taal te lezen. Prettige bijkomstigheid is dat je in binnen- en buitenland eenvoudige Latijnse teksten in kerken en op gevels van huizen kunt vertalen.
Tijdens de cursus wisselen proza en poëzie elkaar af. Als voorbereiding op onze bijeenkomst vertalen we thuis een kort tekstfragment met behulp van de aantekeningen van René. Onder zijn enthousiaste begeleiding wisselen we onze vondsten uit en zoeken we met elkaar naar mooie vertalingen zonder de originele tekst geweld aan te doen. Op die manier wekken we een dode taal weer een beetje tot leven.
Als historicus heeft René enorm veel kennis van de Oudheid. Wij doen daar ons voordeel mee, omdat hij regelmatig prachtige verhalen heeft bij de fragmenten die we lezen. Kortom, deze cursus is een aanrader voor iedereen die zich meer wil verdiepen in de oude Romeinen.

FRIEDJE

stanfoto