navbardf

AMSTERDAMSE ACADEMIECOLLEGES

TUSSEN PERZEN EN GRIEKEN

start: donderdag 27 januari 2022 om 11.00 uur

 

Het bijzondere van de bijbel en speciaal het oude testament is dat het misschien wel het langst lopende geschiedenisverhaal is. Het begint met het bedoeïnenleven van de aartsvaders dat in de tijd tot ver na Mozes doorgaat. De verandering naar een agrarische en stedelijke levenswijze en naar het leven in een georganiseerde staat. Voor de mensen van Samaria en het tienstammenrijk eindigt de geschiedenis omstreeks 700 v.C. Dan komt er een einde aan hun staat en verdwijnt hun geschiedenis uit de bijbel. Maar het koninkrijk Juda met Jerusalem als hoofdstad blijft bestaan en de geschiedenis van deze mensen eindigt niet. Ook niet als de hoofdstad Jerusalem ingenomen wordt en de bevolking in ballingschap vertrekken moet. Want de mensen komen terug en bouwen hun koninkrijk weer op. Dat gebeurt in de Perzische tijd en dit koninkrijk blijft bestaan als de Grieken de macht in het Nabije Oosten overnemen van de Perzen en hun bestuurlijke en culturele stempel op het gebied drukken.

De collegereeks begint omstreeks het jaar 700 v.C. en volgt de geschiedenis tot de Perzische tijd die omstreeks 550 v.C. begint en de eerste contacten met de Grieken ruim een jaar later. De teksten zijn boeiend en beeldend materiaal is er ook in overvloed. Het wordt kortom een boeiend avontuur.


De Academie colleges zijn bedoeld om grote wetenschappelijke thema's
op een aansprekende manier over het voetlicht te brengen aan een breed publiek.

Inschrijven gaat via de mail
of de telefoon door te bellen naar René van Royen 0610810838.De prijs voor de gehele reeks van tien colleges van elk twee uur is €180.
Voor wie ook een cursus Latijn volgt,
zijn de kosten in totaal €260, een korting van €80. Elke deelnemer ontvangt na aanmelding
voor het begin van het eerste college het materiaal.
Het is altijd mogelijk de colleges ook via een onlineverbinding te volgen.

perzengriek